ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

  • Στο σταθμό  εγγράφονται βρέφη και νήπια ηλικίας από 8 μηνών έως 5 ετών και λειτουργούν:

α/ Βρεφικό τμήμα: Από 8 μηνών έως 1,5 ετών

β/ Μεταβρεφικό τμήμα: από 1,5 ετών έως 3 ετών

γ/ Μικρό Προνηπιακό τμήμα: από 3 ετών έως 4 ετών

δ/ Προνηπιακό τμήμα από 4 ετών έως 5 ετών

  • Τα εγγραφόμενα νήπια πρέπει να είναι σωματικά, πνευματικά και ψυχικά υγιή, αρτιμελή, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών που πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές ή πνευματικές παθήσεις ή δεν είναι αρτιμελή, εγγράφονται στο σταθμό, εφ’ όσον υπάρχει πιστοποίηση ειδικού ιατρού ότι αυτό είναι ωφέλιμο για το παιδί και δεν υπάρχει κίνδυνος να δημιουργήσει ιδιαίτερες δυσχέρειες στη λειτουργία του σταθμού.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται το Α’ 15ημερο του μηνός Σεπτεμβρίου, αλλά και σε όλη την διάρκεια του χρόνου, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.