ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

   Αξίζει να φτιάξουμε  «καλύτερες»  τις μέρες  των μικρών παιδιών μας, χαρίζοντας το παιχνίδι και τη γνώση, κύρια συστατικά μιας δημιουργικής εκπαίδευσης!

 • Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα  είναι ενιαίο και πρότυπο.
 • Είναι προσαρμοσμένο στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας και στηρίζεται εκπαιδευτικά σε πανεπιστημιακά δεδομένα, πλούσιο σε εναλλαγές και σύγχρονες παιδαγωγικές και επιστημονικές μεθόδους διδασκαλίας.
 • Βασική προϋπόθεση για την υλοποίησή  του  είναι  η  συνεχής επιμόρφωση
  του διδακτικού προσωπικού με  εξειδικευμένα  σεμινάρια.
 • Βασίζεται στο διαθεματικό μοντέλο των προγραμμάτων Σπουδών &

των Σχεδίων Εργασίας.

Παιδαγωγικές   δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες  καλύπτουν  τις εξής  μαθησιακές περιοχές:

 • Γλώσσα
 • Μαθηματικά
 • Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη
 • Φυσικές επιστήμες
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  για Αειφόρο  Ανάπτυξη
 • Φυσική αγωγή
 • Τέχνες
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

Αναλυτικά  σύμφωνα με τα Προγράμματα Σπουδών:

ΠΑΙΔΙ & ΓΛΩΣΣΑ
Γλωσσική εξέλιξη-Παιδική λογοτεχνία .Γνωστική προσέγγιση θεματικών ενοτήτων με χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων. Καλλιέργεια προφορικού λόγου, ασκήσεις φωνολογικής ενημερότητας, ασκήσεις πρώτης ανάγνωσης και γραφής.

ΠΑΙΔΙ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Μαθηματικές έννοιες-και εκμάθηση αριθμητικών εννοιών & συμβόλων

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -Ανθρωπογενές & Φυσικό
Κοινωνικά-Λαογραφικά-Συναισθήματα-.-Υγεία & Υγιεινή-Ιστορικά –Μυθολογία-Αισθητηριακά-Πειράματα-Εργαστήρια εφαρμογών-Περιβαλλοντικά-Οικολογία, κ.ά.

ΠΑΙΔΙ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΕΚΦΡΑΣΗ
Θεατρικά, παιχνίδια ρόλων ,Δραματοποιήσεις, Κουκλοθέατρο, Κινητικά, Εικαστικά, ομαδικά παιχνίδια, Χαλαρωτικά

ΠΑΙΔΙ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Προβολή εκπαιδευτικών DVD, Cd-Rom – Eποπτικού υλικού, Ακρόαση εκπαιδευτικών Cd`s, κ.ά.

Στόχοι του προγράμματος

Η ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη του παιδιού σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.

Δηλαδή:

 • Να γνωρίσει τον εαυτό του
 • Να επικοινωνήσει με τους άλλους
 • Να καλυφθούν όλες του οι ανάγκες

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα είναι ξεχωριστό και πρότυπο γιατί:

 1. Υλοποιούμε το πρόγραμμα συναισθηματικής ανάπτυξης σ’ όλα τα τμήματα
 2. Κάθε μήνα υλοποιούνται σε σχέδια εργασίας – Projects όλες οι θεματικές ενότητες
 3. Οι παιδαγωγοί συνεχίζουν να επιμορφώνονται συνεχώς, για την υλοποίηση του προγράμματος

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα είναι βασισμένο στην διδακτική &στην βιωματική προσέγγιση. Σημαντικό μέρος αυτού του προγράμματος είναι η ιδέα του «Προγραμματίζω – κάνω – αξιολογώ». Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά βοηθούνται να προγραμματίσουν τι θα κάνουν, μετά να το κάνουν και κάποια στιγμή αργότερα να κάνουν μια ανασκόπηση του τι έκαναν.

Επίσης το «Σχέδιο εκπαιδευτικής δράσης» γνωστό και ως <<Project>> ή Σχέδιο Εργασίας αποτελεί ένα μέρος του προγράμματος. Είναι ένας τρόπος να προωθήσουμε μια συνέχεια ανάμεσα στο σχολείο, το σπίτι και τον έξω κόσμο.

Συνολικά το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα βοηθά τα παιδιά να αποκτήσουν:

Γνώσεις – επιδεξιότητες – ικανότητες – ενδιαφέροντα – να κάνουν επιλογές – να παίρνουν αποφάσεις – να αναπτύξουν θετικά συναισθήματα για τον εαυτό τους, τους άλλους και την μάθηση να συνεργαστούν.

Βέβαια υπάρχουν πάντα αναφορές σε:

 • Παγκόσμιες ημέρες
 • Γιορτές
 • Θέματα των παιδιών
 • Επίκαιρα γεγονότα
 • Στα happenings της τάξης

Πως θα γνωρίσετε το παιδαγωγικό έργο του σχολείου μας:

 • Από την ατομική συζήτηση με την διεύθυνση ή την παιδαγωγό του τμήματος
 • Από την ομαδική παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος στους γονείς, από τους παιδαγωγούς, τους συμβούλους, τους εξωσχολικούς συνεργάτες & την διευθυνση του σχολείου.
 • Από το τετράδιο γραπτής επικοινωνίας γονέων – παιδαγωγού
 • Από τους γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν ήδη από προηγούμενα έτη, στο σχολείο μας
 • Από την προβολή οπτικοακουστικού υλίκου – σχετικών DVD
 • Από το φωτογραφικό υλικό του σχολείου μας
 • Από τις ετήσιες «ανοιχτές» εκδηλώσεις & εορτασμούς των τμημάτων
 • Από τις παρουσιάσεις των Σχεδίων Εργασίας
 •   Από τα ίδια τα παιδιά σας……

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Ειδικό πρόγραμμα ομαλής ένταξης στο σχολικό περιβάλλον
 • Πρόγραμμα Θεατρικής αγωγής
 • Πρόγραμμα Κινητικής αγωγής
 • Ψυχαγωγική και εκπαιδευτική προβολή video
 • Πρόγραμμα Συναισθηματικής ανάπτυξης
 • Πρόγραμμα εξοικείωσης με την ελληνική λαογραφία και την πολιτιστική ταυτότητα
 • Εισαγωγή στην Αγγλική γλώσσα

Εξωσχολικά προγράμματα

 • Θεατρική παιδεία
 • Περιβαλλοντική αγωγή
 • Μουσειακή αγωγή
 • Racket planet
 • Εκδρομές
 • Επισκέψεις